25 stycznia 2022
Medycyna i zdrowie 2 września 2020

Zaburzenia palców u rąk i nóg związane z paleniem tytoniu przez matkę

W największym badaniu, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na temat skutków palenia tytoniu i występowania wad wrodzonych, stwierdzono, że palenie tytoniu przez matki wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości w zakresie palców i palców. Wady wrodzone mogą mieć różny zakres, od polidaktyki (obecność dodatkowych cyfr w ramionach lub stopach) do zwojów (syndaktyczne) lub brakujących palców u rąk i nóg (adactyly).

Badacze przeanalizowali dane dotyczące ponad 6,8 mln żywych urodzeń (2001-2002) w Stanach Zjednoczonych. Częstość występowania anomalii palcowych i palcowych w tej grupie wynosiła aż 5,171, nawet jeśli w badanej grupie nie występowały inne czynniki, takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze.

Co niepokojące, stwierdzono, że palenie od 1 do 10 papierosów dziennie zwiększa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości palcowych aż o 29%. Stwierdzono, że ryzyko to było znacznie większe, gdy liczba ta wzrosła do ponad 10 lub 20, odpowiednio o 38 i 78%. Wyniki tego badania pojawiają się w czasopiśmie Chirurgia Plastyczna i Rekonstrukcyjna.

Częstość występowania zespołów chorobowych wynosi około 1 na 2000 do 2500 żywych urodzeń i jest szczególnie wysoka wśród ludności kaukaskiej. Polydactyly jest jednak bardziej powszechne, z częstością występowania 1 na 600 i jest bardziej powszechne wśród osób pochodzenia afroamerykańskiego. Wady te mają charakter wieloczynnikowy i są spowodowane połączeniem czynników genetycznych i środowiskowych. Dlatego też identyfikacja ostatecznego czynnika środowiskowego ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania takim wadom wrodzonym. "Chirurgia rekonstrukcyjna mająca na celu naprawę wad kończyn, palców i palców u dzieci stanowi dużą część mojej praktyki - jest to najczęstszy problem, który leczę. Rodzice pytaliby dlaczego tak się stało z ich dzieckiem, ale ja nie miałam odpowiedzi. To badanie pokazuje, że nawet minimalne palenie podczas ciąży może znacznie zwiększyć ryzyko posiadania dziecka z różnymi wadami palców i palców" - powiedział Benjamin Chang, jeden z autorów badania. "Wyniki tego badania były interesujące. Podejrzewaliśmy, że palenie jest przyczyną anomalii cyfrowych, ale nie spodziewaliśmy się, że wyniki będą tak dramatyczne". Palenie jest tak uzależniające, że kobiety w ciąży często nie mogą powstrzymać nawyku, bez względu na konsekwencje. Mamy nadzieję, że to badanie pokaże kobietom w ciąży kolejne niebezpieczeństwo zapalenia się", podsumował dr Chang.