24 stycznia 2022
Medycyna i zdrowie 8 września 2020

Wyniki konsumpcji ryb w wyższych poziomach rtęci

Według badań przeprowadzonych w całych Stanach Zjednoczonych, w których uczestniczyło kilka tysięcy kobiet, poziom rtęci u około 20% kobiet, które osiągnęły wiek rozrodczy, jest uważany za niebezpieczny. W przypadku Chicago stwierdzono, że jest on jeszcze wyższy i wynosi 25% dla kobiet w wieku od 16 do 49 lat, na poziomie przekraczającym federalne limity zdrowotne.

Kapituła Illinois Jack Darin z Sierra Club's określiła to jako poważny problem. Testy rtęci zostały przeprowadzone przez laboratorium należące do Uniwersytetu Północnej Karoliny. Ten stan rzeczy jest w dużej mierze spowodowany nawykami żywieniowymi zainteresowanych kobiet i nie jest to choroba, której nie można wyleczyć. Pojawiło się kilka wezwań ze strony grup ekologicznych, takich jak Sierra Club, aby zmniejszyć emisję rtęci przez elektrownie węglowe.

Emitowana rtęć zazwyczaj zanieczyszcza drogi wodne i ryby, a także osoby, które je spożywają. Świat zdrowia nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dopuszczalnych poziomów rtęci u ludzi. Narażenie na kontakt z rtęcią może mieć negatywny wpływ na nienarodzone dzieci. Według danych Agencji Ochrony Środowiska i Urzędu ds. Żywności i Leków, narażenie na działanie rtęci w łonie matki może również powodować neurologiczne uszkodzenia płodów.

Wysoki poziom rtęci może być również niebezpieczny dla dzieci, których organy, w tym mózg, znajdują się w fazie rozwoju. Jeśli chodzi o starsze dzieci, to nie zostały jeszcze ustalone normy federalne. Stwierdzono, że poziom rtęci jest szczególnie wysoki w przypadku kobiet, które dwa razy w tygodniu spożywają ryby, co jest postrzegane jako problem dość powszechny w tym kraju. Większość toksycznego materiału jest przenoszona na ludzi za pośrednictwem ryb. Przemysł owoców morza z drugiej strony twierdzi, że niebezpieczeństwa są równoważone przez korzyści płynące z jedzenia ryb. Poziom rtęci u ludzi jest podobno szczególnie wysoki na Hawajach.