17 maja 2022
Medycyna i zdrowie 11 sierpnia 2021

Alkoholizm - objawy, diagnoza, leczenie

JAK ZDIAGNOZOWAĆ ALKOHOLIZM?

Diagnozę alkoholizmu można postawić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to diagnoza pod kątem zjawisk fizjologicznych, które świadczą o uzależnieniu fizycznym. Drugi to diagnoza pod kątem zjawisk psychicznych i behawioralnych. Należą do nich zmiany charakteru, utrata pracy, czy rozpad więzi rodzinnych. W latach 40. XX wieku opracowano testy diagnostyczne, które mają pomóc w rozpoznaniu alkoholizmu. Należą do nich kwestionariusze psychologiczne i skale przesiewowe. Należą do nich testy CAGE i SAAST, MAST, POSIT i MAST. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca test diagnostyczny AUDIT. Składa się on z dwóch części. Pierwsza część to wywiad dotyczący alkoholu, a druga to badanie lekarskie.

JAKIE SĄ OBJAWY ALKOHOLIZMU?

Najczęstszymi objawami alkoholizmu są silne pragnienie lub uczucie przymusu zażywania środka uzależniającego. Pacjent może mieć również trudności z kontrolowaniem spożycia alkoholu. Pacjent nie może przestać pić i nie wie, jak to zrobić. Aby złagodzić lub uniknąć objawów odstawienia, osoba uzależniona może używać alkoholu. Aby osiągnąć te same efekty, pacjent musi spożywać większe ilości alkoholu, aby uzyskać tolerancję. Pacjent może nadal używać substancji uzależniającej, mimo że istnieją wyraźne dowody na to, że jest ona niebezpieczna. Może to obejmować uszkodzenie wątroby, uszkodzenie funkcji poznawczych lub objawy depresyjne, które rozwijają się po długotrwałym nadużywaniu ciężkich substancji. Objawy te są niezbędne do zdiagnozowania alkoholizmu. Trzy z nich są wystarczające.

Sprawdź także: Skutki spożywania alkoholu

alkoholik

JAK LECZYĆ ALKOHOLIZM

Psychoterapia uzależnień jest podstawową metodą leczenia alkoholizmu. Ten rodzaj terapii ma na celu pomoc pacjentowi w utrzymaniu trwałej abstynencji, poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego oraz naukę umiejętności niezbędnych do rozwiązywania codziennych problemów emocjonalnych i społecznych. Postępowanie terapeutyczne powinno być prowadzone w ośrodku leczniczym lub ośrodku dziennym. Pierwszy etap powinien trwać 6-8 tygodni. W leczeniu stosuje się leki medyczne wspomagające tę terapię, jak również te, które leczą objawy odstawienia alkoholu, takie jak diazepam i relanium.

CZY ALKOHOL MOŻNA WYLECZYĆ W DOMU

Domowe leczenie alkoholizmu polega na stosowaniu środków farmakologicznych, zwanych również zastrzykami alkoholowymi. Zawsze należy mieć pod opieką lekarza, gdyż pacjent jest pod stałym nadzorem. Przed zastosowaniem środka farmakologicznego ważne jest przeprowadzenie badania lekarskiego w celu określenia stanu zdrowia pacjenta. Środek zastosowany w implancie ma powodować niechęć do alkoholu z obawy o własne zdrowie. (Spożywanie alkoholu z implantem prowadziłoby do różnych nieprzyjemnych objawów). Esperal i disulfiram to dwa najpopularniejsze środki farmakologiczne znajdujące się we wkładkach alkoholowych. Warto przyjrzeć się temu rodzajowi leczenia, jeśli nie jesteśmy gotowi na terapię z innymi ludźmi, a próbujemy rzucić picie.