19 września 2021
Ginekologia 15 września 2020

Przerzuty guza piersiowego stymulowane przez okoliczności po ciąży

Komórki nowotworowe piersi mogą się rozwijać w wyniku zmian w środowisku tkankowym piersi, które pojawiają się po ciąży, jak wynika z pracy McDaniela. Badanie to znalazło miejsce w lutowym wydaniu The American Journal of Pathology.

Etapy ciąży, laktacji i inwolucji dyktują drastyczne zmiany w tkankach ludzkiej piersi, powodując namnażanie się, różnicowanie i obumieranie komórek sutkowych. Dzieje się tak z powodu zmian w środowisku otaczającym komórki, technicznie nazywanym macierzą pozakomórkową. Wyniki sugerują epidemiologiczny związek między rakiem piersi po ciąży a niewłaściwą diagnozą.

Dr Pepper Schedin prowadził zespół badaczy w University of Colorado Health Science Center, który porównywał pozakomórkową matrycę od gruczołów sutkowych szczurów w stadium inwolucji po laktacji do macierzy dziewiczych szczurów. Badania wykazały, że matryca inwolucyjna zawierała większe poziomy proteaz macierzy i białek zdegradowanych oraz ogólnie więcej białek macierzy niż matryca pierwotna, co sugeruje, że w macierzy inwolucyjnej zachodziły istotne zmiany w jej strukturze. Różnice w źródle macierzy pojawiły się, gdy na każdej z macierzy rosły "normalne" ludzkie komórki piersi.

Miało to na celu ustalenie, że komórki guza ludzkiej piersi migrowały w lepszy sposób przez matrycę inwolucyjną niż przez matrycę pierwotną. Następnie grupa ta przeprowadziła badania in vivo, aby potwierdzić hipotezę, że macierze inwolucyjnej po laktacji sprzyja migracji komórek nowotworowych, zwanej przerzutami... Zmiany w macierzy pozakomórkowej, które mają miejsce po zajściu w ciążę, mogą faktycznie powodować przerzuty raka piersi po ciąży. Badanie to wskazuje na postęp, jaki dokonał się w badaniach nad specyficznymi mutacjami genowymi w środowisku nowotworowym, nasilając się i zyskując dodatkowe zainteresowanie w ostatnich latach.