19 września 2021
Ginekologia 11 września 2020

Powikłania w trakcie ciąży związane z zaburzeniami odżywiania

Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie stwierdzili, że niektóre komplikacje w czasie porodu (podczas porodu i bezpośrednio po nim) mogą odgrywać ważną rolę w rozwoju niektórych zaburzeń odżywiania, takich jak anorexia nervosa i bulimia nervosa.

Poprzednie badania wykazały już, że zaburzenia odżywiania są powodowane przez złożone współdziałanie czynników genetycznych i środowiskowych. Wyniki niektórych badań obserwacyjnych podkreślają możliwość ostatecznego związku między zaburzeniami neurorozwojowymi i zaburzeniami odżywiania. Niektóre badania rzeczywiście ustaliły korelację między powikłaniami położniczymi a anoreksją nerwów.

"Powikłania położnicze mogą mieć więcej niż jedną rolę w etiopatogenezie zaburzeń odżywiania; po pierwsze, mogą powodować niedotlenienie mózgu, które upośledza rozwój neurodevelopment płodu, a po drugie, adekwatność odżywiania w czasie ciąży i w bezpośrednim okresie poporodowym wydaje się wpływać na stan odżywienia osoby dorosłej i programowanie apetytu przez całe życie", piszą autorzy.

Badacze przeanalizowali blisko 187 kobiet, u których zdiagnozowano anorexia nervosa (114) i bulimia nervosa (73). Uwzględniono również grupę kontrolną składającą się z 554 kobiet, pozbawionych jednego z tych schorzeń. W trakcie badania włączono również niewiele więcej pacjentek skierowanych do ambulatorium szpitala. Odnotowano częstość występowania powikłań położniczych w tej grupie kobiet oraz dokonano analizy. Stwierdzono, że warunki takie jak niedokrwistość (obniżony poziom hemoglobiny we krwi), cukrzyca oraz zawał łożyska (brak ukrwienia części łożyska, powodujący śmierć tkanki) u matki wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia anoreksji nerwowej u dziecka, w późniejszym okresie życia. Obecność problemów sercowo-naczyniowych, drżenia, hipotermia (obniżona temperatura ciała) i hiporeaktywność (zmniejszona odpowiedź na bodźce zewnętrzne) u noworodka wiązały się również ze zwiększoną częstością rozwoju anoreksji. Ponadto stwierdzono, że wiek, w którym u dzieci rozwinęła się anoreksja, zależał od liczby powikłań podczas porodu lub wkrótce po nim. Dzieci z pięcioma lub więcej powikłaniami miały średnio 16,3 roku życia, w porównaniu do 17,5 roku w przypadku dzieci z mniej niż pięcioma powikłaniami. Te pozbawione powikłań rozwinęły ten stan w wieku 18,8 roku życia. "Ten rodzaj związku jest uważany za dowód na istnienie związku przyczynowego i wskazywałby, że upośledzenie rozwoju neurologicznego może być związane z patogenezą anorexia nervosa. Ustalenia te wydają się wykazywać pewne podobieństwo do tego, co zostało znalezione w schizofrenii i, z mniej dowodów, w innych poważnych zaburzeń psychicznych. Jednakże to spostrzeżenie powinno prowadzić do poszukiwania innych, bardziej specyficznych czynników ryzyka, które współdziałają z czynnikami okołoporodowymi i są w stanie przewidzieć rozwój jednego konkretnego zaburzenia psychiatrycznego, a nie innego " powiedział jeden z naukowców. Zakłada się, że pozbawienie płodu tlenu może odgrywać ważną rolę w rozwoju zaburzeń neurodynamicznych lub może pogłębić już istniejące uszkodzenie mózgu noworodka. Więcej badań jest wyraźnie wskazanych, aby lepiej zrozumieć patogenezę zaburzeń odżywiania w odniesieniu do powikłań położniczych. To prawdopodobnie może utorować drogę do rozwoju konkretnych i skutecznych możliwości leczenia zaburzeń odżywiania.