19 września 2021
Ginekologia 11 września 2020

Coaching podczas porodu może zwiększyć problemy z pęcherzem moczowym

Ostatnie badania przeprowadzone przez naukowców z UT Southwestern Medical Center wykazały, że w rzeczywistości istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego, jeśli kobieta jest trenowana podczas porodu, aby naciskać podczas skurczów. Co więcej, obecność trenera nie wydaje się zapewniać żadnej widocznej korzyści klinicznej w zakresie skracania porodu.

Badanie to jest pierwszym tego rodzaju badaniem przeprowadzonym w celu określenia związku między obecnością trenera podczas porodu a wynikiem klinicznym. Badacze zwrócili szczególną uwagę na drugi etap porodu, w którym występuje maksymalne poszerzenie szyjki macicy i zejście dziecka przez kanał rodny.

Uważa się, że doniesienia o zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia problemów z dnem miednicy u kobiet trenowanych podczas porodu zapoczątkowały obecne badanie. Prawie 320 kobiet, które zgłosiły się do Parkland Memorial Hospital na poród (pierwszy poród), zostało wziętych do badania. Dołożono wszelkich starań, aby do badania włączono tylko kobiety, u których nie wystąpiły żadne komplikacje związane z ciążą i które miały negatywny wywiad w zakresie stosowania znieczulenia zewnątrzoponowego.

Zostały one przypisane do dwóch różnych grup, w obu przypadkach składających się z pielęgniarek-pielęgniarek w sposób losowy. Członkowie jednej grupy (163) byli trenowani, aby podczas skurczu macicy naciskać przez 10 sekund, podczas gdy członkowie drugiej grupy (157) byli instruowani, aby "robić to, co przychodzi naturalnie". Pod koniec badania stwierdzono, że u kobiet, którym pozwolono na naturalną reakcję, czas porodu skrócił się z 59 do 46 minut, co dało 13-minutową redukcję. Przeprowadzono dalsze badania w celu zbadania długoterminowych efektów coachingu w odniesieniu do dna miednicy. Zaskakujące jest, że u kobiet, które były trenowane podczas porodu, stwierdzono zmniejszenie pojemności pęcherza i zmniejszenie uczucia oddawania moczu (pierwsza potrzeba unieważnienia). "Nie znaleziono innych dowodów na to, że coaching lub nie coaching był korzystny lub szkodliwy. Często zdarza się, że najlepiej dla pacjenta jest zrobić to, co jest dla niego wygodniejsze, czy te funkcjonalne zmiany mają długoterminowe konsekwencje, czy też nie; nie jestem gotowy, aby powiedzieć", powiedział dr Bloom, starszy badacz zespołu. Wyniki tych ciekawych badań pojawiają się w styczniowym numerze American Journal of Obstetrics and Gynecology. Więcej badań jest wyraźnie wskazanych w celu dokładnego oszacowania długoterminowych efektów coachingu podczas porodu, ponieważ efekty takie jak te wymienione powyżej mogą wrócić do normy w pewnym okresie czasu.