25 stycznia 2022
Ginekologia 23 września 2020

London Hospital zapewnia specjalistyczną opiekę dla kobiet w ciąży

Oczekiwana jest dramatyczna poprawa w zakresie opieki położniczej, z londyńskim szpitalem NHS gotowym zaoferować uprzywilejowaną usługę dla kobiet w ciąży, które płacą 4,000 funtów. Nowy system zostałby wdrożony w szpitalu Queen Charlotte's i Chelsea.

Zapewnienie takiej opłacalnej usługi jeden do jednego w końcowych etapach ciąży i porodu jest celem niemożliwym do osiągnięcia ze względu na wysoki popyt. Jednak nadal jest to złoty standard w dostarczaniu wysokiej jakości opieki położniczej, ponieważ może spowodować znaczne obniżenie poziomu stosowanego znieczulenia zewnątrzoponowego i konieczność wykonania episiotomii. Ogólnie rzecz biorąc, może to sprawić, że poród będzie przyjemnym doświadczeniem.

Odbiorcy specjalistycznej usługi "Jentle" przechodzą standardowe metody badań NHS i przesiewowych. Ponadto, będą one miały prawo do korzystania z całodobowych kontaktów telefonicznych i wizyt domowych przez położną. Będą również uprawnione do udziału w czterech sesjach zajęć prenatalnych. Dodatkową atrakcją jest program prób urodzinowych.

Z tej wyjątkowej usługi skorzystały 74 kobiety i spotkała się ona z powszechną uwagą i uznaniem. Dostępność usługi przed i po 32 tygodniach kosztowałaby odpowiednio £4,000 i £3,000. Jest to o wiele mniej w porównaniu do położnej wspomaganego porodu w prywatnym szpitalu w Londynie, który kosztuje około £ 5,000. Nie będzie to utrudniać zapewnienie opieki macierzyńskiej dla innych pacjentów, jak istnieją wystarczające położne do zaspokojenia popytu. Kilka agencji opieki zdrowotnej, w tym Royal College of Midwives, zgłosiło obawy dotyczące świadczenia takich usług tylko dla konsumentów zdrowych finansowo. Twierdzą one, że każda kobieta w ciąży powinna mieć zapewnioną najlepszą możliwą opiekę podczas ciąży i porodu, niezależnie od jej statusu finansowego. Co więcej, kobiety, które zasługują na ten rodzaj leczenia (słaby wynik porodu) są bardziej narażone na niską cenę. W związku z tym, zdaniem Departamentu Zdrowia, świadczenie takiej usługi jest nie do przyjęcia.