24 stycznia 2022
Ginekologia 28 września 2020

Profilowanie proteomiczne może wykryć ryzyko przedwczesnego porodu

Naukowcy należący do Yale School of Medicine ujawnili, że wysoce niebezpieczne infekcje w przypadku kobiet w ciąży można zdiagnozować poprzez profilowanie poszczególnych białek pod kątem stanu zapalnego w płynie owodniowym. Dzięki temu można również przewidzieć szanse na przedwczesny poród, według naukowców.

Zostanie to przedstawione 2 lutego 2006 r. na 26. dorocznym spotkaniu Towarzystwa Medycyny Matczyno-Płodowej (SMFM) przez Catalin S. Buhimschi. Świeże próbki płynu owodniowego zostały użyte do badań, według Buhimschi, a nie bankowe płynu owodniowego, co według doniesień jest znaczącym postępem w badaniach. Podejście multidyscyplinarne łączy neonatologię kliniczną z nauką podstawową.

Biomarkery, które wskazują na stan zapalny, mogą być wykryte w ciągu 20-30 minut. Testy hodowli mikrobiologicznej trwają znacznie dłużej. Ciążę można uznać za nieskomplikowaną, jeśli nie zostaną wykryte biomarkery. Łącznie pobrano 164 próbki świeżego płynu owodniowego od 131 pacjentek, które wykazywały objawy przedwczesnego porodu.

Białka były badane w płynie owodniowym w celu wykrycia związku między białkami krwi, stężeniem glukozy w płynie owodniowym a ostatecznym wynikiem płodu. Poród będzie miał miejsce w ciągu kilku godzin, jeśli wystąpią wszystkie biomarkery stanu zapalnego, podczas gdy obecność tylko dwóch biomarkerów wskazuje na okres porodu około czterech dni. Metoda ta może być również wykorzystana do wykrycia kilku innych chorób.