19 września 2021
Ginekologia 1 września 2020

Syndrom Downa jest wiodącą wadą porodową w USA.

Tygodniowy raport o zachorowalności i śmiertelności publikowany przez Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób mówi, że nieprawidłowości twarzy i zespół Downa są głównymi wadami wrodzonymi w kraju.

"Pomaga to zrozumieć zakres tych schorzeń, tak abyśmy mogli zrozumieć ich znaczenie dla rodzin w całym kraju" - powiedział Joann Petrini, dyrektor centrum danych okołoporodowych w nowojorskiej March of Dimes Birth Defects Foundation w White Plains. Dane te są jak dotąd najbardziej wyczerpujące, ponieważ inne opublikowane wcześniej statystyki opierały się na spekulacjach. Aktualne dane zostały zebrane w 11 stanach. Petrini, który również przyczynił się do powstania raportu, twierdzi, że jako grupa, wady wrodzone serca są prawdopodobnie najczęstszymi wadami wrodzonymi w kraju. Ten nowy raport pomoże Departamentowi Zdrowia określić "odpowiedni przydział środków na badania w zakresie zdrowia podstawowego i publicznego", podsumował raport.

Wady wrodzone są w dużej mierze wynikiem problemów genetycznych, a zespół Downa okazuje się być wiodącą wadą na całym świecie. Ponadto rozszczep podniebienia i rozszczep wargi są również częstymi wadami wrodzonymi we współczesnych czasach.