17 maja 2022
Coaching 22 października 2016

Trener biznesu a pracownicy po pięćdziesiątce

Pracownicy, którzy ukończyli już pięćdziesiąty rok życia, nie znajdują się w łatwym położeniu, istnieje bowiem wiele mitów na ich temat. Na szczęście, coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo są to mity krzywdzące. Gdy analizujemy parametry demograficzne, ekonomiczne i społeczne dotyczące nie tylko Polski, ale i zdecydowanej większości państw Europy Zachodniej, musimy przyznać, że osoby starsze to zbiorowość coraz bardziej istotna dla gospodarki i sposobu, w jaki ona funkcjonuje.

Inwestycja w kadrę 50+

Jeszcze nie tak dawno sam pomysł inwestowania w kadrę 50+ wydawał się dziwny, wiele wskazuje jednak na to, że już w niedalekiej przyszłości stanie się działalnością bardzo opłacalną, która będzie generowała znaczące zyski. Społeczeństwo polskie również się starzeje. Pomimo licznych wysiłków nadal rodzi się coraz mniej dzieci, średnia życia wzrasta zaś już choćby dzięki lepszemu dostępowi do nowoczesnej służby zdrowia. Podobne tendencje są zresztą charakterystyczne dla niemal całego świata. Osób starszych w stosunku do innych grup społeczeństwa jest coraz więcej i trudno uniknąć pytania o to, jak w niedalekiej przyszłości będą funkcjonowały fundusze emerytalne i instytucja ubezpieczeń społecznych jako całość. Polska również wpisuje się w te schematy, dla naszego kraju charakterystycznych jest jednak przynajmniej kilka innych zjawisk, które możemy określić mianem co najmniej tak samo niekorzystnych.

Osoby 50+ na rynku pracy

Tu warto wspomnieć choćby o tendencji przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Nie każdy decyduje się na taki krok marząc o odpoczynku, niejednokrotnie okazuje się bowiem, że mamy do czynienia z osobami, które spotykają się z dyskryminacją na rynku pracy i na których wspomniana decyzja jest wymuszana. Tymczasem należy liczyć się z tym, że już w najbliższej przyszłości na rynku pracy będzie pojawiać się coraz większa grupa aktywnych pracowników po pięćdziesiątym roku życia.

Rynek pracy

Nastawienie odnoszące się do tej grupy musi zatem ulec zmianie, w innym wypadku bowiem ich sytuacja stanie się wyjątkowo trudna. I choć często możemy usłyszeć, że osoby starsze dość wolno przyswajają wiedzę, warto pamiętać o tym, że w zdecydowanej większości przypadków jest to mit, który nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Kluczowa jest przecież motywacja do nauki, podczas gdy sam rok jej rozpoczęcia nie ma aż tak dużego znaczenia.