17 maja 2022
Coaching 24 października 2016

Trener i menedżer w jednej osobie

Zjawiskiem coraz bardziej popularnym na krajowym rynku są szkolenia motywacyjne prowadzone przez mówców motywacyjnych. Jest to nowy styl zarządzania, który bez wątpienia odpowiada wyzwaniom XXI wieku. Jest to zagadnienie niezwykle rozległe. Z tego powodu kompletna analiza istotny oraz odmian tego procesu jest naprawdę bardzo trudna.

Na czym polega coaching, zwłaszcza ten, który prowadzony jest przez menedżera?

W odpowiedzi na wyzwania XXI wieku Obecnie kontrola, a także wydawanie poleceń pracownikom to zdecydowanie zbyt mało. Pracownicy chcą dzisiaj sami ponosić odpowiedzialność za efekty podejmowanych przez siebie działań. Tam, gdzie potrzebna jest kreatywność oraz elastyczność działania szkolenia i procedury okazują się być niewystarczające. Dzisiaj w efektywnym zarządzaniu ludźmi potrzeba czegoś zdecydowanie więcej.

Najbardziej skutecznym narzędziem, które pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez współczesne czasy, są umiejętności coachingowe posiadane przez menedżera. Tego rodzaju podejście sprawia, że ludzie są doskonale przygotowani do tego, aby w maksymalny sposób wykorzystywać swoje zdolności, a także rozpoznawać posiadane możliwości odpowiadające mocnym stronom.

Trener

Trenerem biznesu jest osoba, której zadaniem jest udzielenie wsparcia w odkryciu drogi do celu. W swojej pracy bazuje on na posiadanych umiejętnościach, doświadczeniu życiowym, stosownym technikom i narzędziom. Prowadząc rozmowę w określony sposób, skutecznie motywuje, a jednocześnie pomaga budować wspólną wizję przyszłości, wspiera proces uczenia się, a także rozwijania kompetencji, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie sukcesu w firmie.

Stanowisko menadżera

Każdy menedżer, który chce zarządzać swoimi pracownikami w sposób efektywny powinien nauczyć się coachingu. Zmiana stylu kierowania do inwestycja na długie lata. Wysiłek, który związany jest z nabywaniem, wprowadzaniem innowacji, a następnie stosowaniem nowo zdobytych umiejętności to nagroda w postaci o wiele lepiej funkcjonującego zespołu pracowników.

Menedżer – trener

Jaka jest rola menedżera – trenera?

To osoba, która razem z pracownikami opracowuje wizję rozwoju, wyznacza cele, które akceptują wszyscy. Skłania do dyskusji, do wypowiadania się na temat konkretnych spraw w sposób szczery i otwarty.