17 maja 2022
Coaching 23 października 2016

Coach, trener, a może mówca motywacyjny? Jak się nie pomylić?

Choć bardzo często mamy do czynienia z przypadkami, w których oba określenia są stosowane zamiennie, musimy mieć świadomość tego, że mówiąc o coachu oraz trenerze rozwoju osobistego lub trenerze biznesu, mamy na myśli dwie profesje różniące się między sobą. Mylenie ich ze sobą jest konsekwencją błędnego stosowania kalki z języka angielskiego, należy jednak pamiętać o tym, że coach i trener w swej pracy odwołują się do nieco innych metod. Próbując wskazać na najbardziej istotną różnicę zachodzącą między nimi należy zwrócić uwagę na to, że coaching kojarzy się z pracą indywidualną podczas gdy zadaniem trenera okazuje się być praca z grupami, w których pojawia się od 12 do nawet 25 osób.

Mówca motywacyjny

Gdy wskazujemy na specjalizacje, które często są ze sobą mylone, nie możemy nie wspomnieć o mówcy motywacyjnym. Ten jest mylony zarówno z trenerem, jak i z coachem podczas gdy jego publiczność może być znacznie większa nawet od tej, jaka jest charakterystyczna dla trenera. Różnice wynikają w dużej mierze z charakteru komunikacji. W przypadku mówcy motywacyjnego jest ona jednostronna, trener zaś ma dwustronny kontakt z grupą.

Coaching

Coach komunikuje się z jedną tylko osobą, jego związki są więc postrzegane jako najsilniejsze. Coaching to zresztą szereg metod, które mają jedno zadanie – oczekuje się od nich, że pomogą ludziom w osiąganiu stawianych przed nimi celów. Już choćby z tego powodu coaching często jest porównywany do psychoterapii i nie można nie zgodzić się z tym, że tu skojarzenie jest w znacznie większym stopniu uzasadnione.

Samozaparcie i wytrwałość

Rozgraniczenie, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie, nie jest proste, bywają zaś klienci, którym może pomóc w równym stopniu coach oraz psychoterapeuta.Pewien problem wiąże się jedynie z tym, że psychoterapia nadal jest uważana w naszym kraju za swego rodzaju temat zakazany. Coach często musi więc przełamywać tego rodzaju opory.