17 maja 2022
Blog 15 lutego 2021

Choroby sercowo-naczyniowe częstsze wśród pacjentów z zaburzeniami erekcji

Nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Teksasie ujawniło, że mężczyźni cierpiący na impotencję/zaburzenia erekcji są bardziej narażeni na problemy z sercem w porównaniu z ich odpowiednikami. Uważa się, że ponad 100 milionów mężczyzn na całym świecie dotkniętych jest tą chorobą, z czego około 10 milionów w samych Stanach Zjednoczonych.

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do rozwoju tej choroby, w tym wiek, palenie tytoniu, cukrzyca, choroby serca, depresja i nadciśnienie tętnicze, a u takich osób występuje wyższe ryzyko kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu i dławica piersiowa, mówi badanie przeprowadzone przez Iana M. Thompsona i współpracowników z University of Texas Health Science Centre w San Antonio.

Naukowcy badali grupę mężczyzn w wieku 55 lat lub starszych, którzy byli oceniani pod kątem ED i późniejszej choroby sercowo-naczyniowej w ciągu siedmiu lat, poinformował Newswise drutu.

Znaleźli silny związek między ED i późniejszego rozwoju klinicznych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Siedemdziesiąt do 89 procent nagłych zgonów sercowych występuje u mężczyzn, którzy nie mają regularnych badań fizycznych.

Analiza ta sugeruje, że początkowa prezentacja mężczyzny z ED powinna skłonić lekarza oceniającego do przesiewu pod kątem standardowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i, w razie potrzeby, rozpocząć interwencje kardioprotekcyjne.

Podczas gdy pełna ocena układu sercowo-naczyniowego nie jest konieczna w odpowiedzi na stwierdzenie ED u bezobjawowych pacjentów, takie wyniki powinny skłonić do starannej obserwacji mężczyzn z grupy ryzyka i wzmacniają potrzebę interwencji w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego" - podsumowują badacze.