17 maja 2022
Blog 18 grudnia 2020

Statyny dla zaburzeń erekcji - alternatywa dla Viagry?

Mężczyźni z zaburzeniami erekcji, którzy nie wykazują poprawy z Viagra może teraz korzystać z terapii statyną. Wstępne wyniki badań wskazują na stosowanie statyn w leczeniu zaburzeń funkcji śródbłonka u pacjentów z zaburzeniami erekcji. Wyniki tego niewielkiego, aczkolwiek obiecującego badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Pensylwanii zostały opublikowane w Journal of Sexual Medicine.

Zaburzenia erekcji (ED) u mężczyzn częściej oznaczają podstawową nieprawidłowość naczyniową obejmującą wyściółkę naczyń krwionośnych. Może ona prowadzić do gromadzenia się płytki nazębnej i spowodować zablokowanie tętnic. Zdolność do podtrzymywania erekcji jest w dużej mierze zależna od odpowiedniego przepływu krwi do penisa. Miażdżyca, będąca konsekwencją odkładania się płytki nazębnej w tętnicach prącia, często prowadzi do powstania SOR.

Poprzednie badania wykazały już związek między chorobą serca a zaburzeniami erekcji. Oba te schorzenia mają podobne czynniki ryzyka. Infact, ED może być znacznikiem obecności chorób serca.

Tlenek azotu jest niezbędny do prawidłowej erekcji, ale gdy organizm nie robi wystarczająco dużo z niego, z powodu choroby naczyniowej, zaburzenia erekcji manifestuje. Viagra, która jest najczęściej stosowana w leczeniu ED, zapobiega rozpadowi kwasu azotowego, zapewniając, że odpowiednia ilość związku pozostaje do erekcji do wystąpienia. Problem z wykorzystaniem Viagry, jednak jest to, że około 10-30% wszystkich pacjentów ED, nie reagują na Viagra i są klasyfikowane jako "Viagra non-responders". Naukowcy zidentyfikowali tę małą grupę mężczyzn i zachęcili ich do udziału w podwójnie ślepej próby klinicznej, randomizowanej, kontrolowanej placebo. Uczestnicy badania otrzymali placebo lub Lipitor (dużą dawkę). Ku zaskoczeniu, badacze zaobserwowali poprawę wyników pacjentów, którym podano Lipitor. Aby uzasadnić te wyniki, naukowcy dostarczyli Viagrę i udokumentowali wyniki leczenia elektroencefalograficznego. Naukowcy argumentują, że więcej tlenku azotu można by udostępnić dzięki zastosowaniu statyn, które mogłyby uczynić śródbłonek zdrowym. Być może pacjent może będzie mógł lepiej reagować na Viagrę w późniejszym okresie, ze względu na zwiększoną funkcję śródbłonka. Wyniki niniejszego badania mają cenne implikacje kliniczne, ponieważ mogą być wykorzystane do leczenia pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2, którzy cierpią na powikłania naczyniowe. Badacze ostrzegali, że przed zatwierdzeniem do użytku klinicznego konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań klinicznych z udziałem dużej grupy pacjentów. Ponadto, czynniki inne niż wymienione powyżej mogą być odpowiedzialne za słabą reakcję na Viagrę.