24 stycznia 2022
Blog 11 grudnia 2019

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)?

Zasoby ludzkie służą do opisywania zarówno osób pracujących w firmie lub organizacji, jak i działu odpowiedzialnego za zarządzanie zasobami związanymi z pracownikami. Termin "zasoby ludzkie" został po raz pierwszy użyty w latach sześćdziesiątych, kiedy to wartość stosunków pracy zaczęła przyciągać uwagę, a pojęcia takie jak motywacja, zachowanie organizacyjne i ocena selekcji zaczęły nabierać kształtu.
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest współczesnym, parasolowym terminem opisującym zarządzanie i rozwój pracowników w organizacji. Nazywane również zarządzaniem personelem lub talentami (choć terminy te są nieco przestarzałe), zarządzanie zasobami ludzkimi polega na nadzorowaniu wszystkich spraw związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim organizacji.
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi koncentruje się zatem na wielu głównych obszarach, w tym na wielu innych:
 
 1. Rekrutacja i selekcja personelu
 2. Odszkodowania i świadczenia
 3. Szkolenie i uczenie się
 4. Stosunki pracy i stosunki z pracownikami
 5. Rozwój organizacji
 6. Ze względu na wiele obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, typowe dla profesjonalistów w tej dziedzinie jest posiadanie specjalistycznej wiedzy w jednym lub kilku obszarach. Tylko kilka związanych z tym tytułów zawodowych dla profesjonalistów HR to m.in:
 • Specjalista ds. rozwoju szkoleń
 • Kierownik ds. zasobów ludzkich
 • Specjalista ds. korzyści
 • Ogólnoeuropejski specjalista ds. zasobów ludzkich
 • Kierownik służb zatrudnienia
 • Specjalista ds. odszkodowań i analizy pracy
 • Kierownik ds. szkoleń i rozwoju
 • Rekrutacja
 • Doradca ds. świadczeń
 • Analityk personalny
 • Bliższe spojrzenie na zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na opracowywaniu i administrowaniu programami, które mają na celu zwiększenie efektywności organizacji lub biznesu. Obejmuje ono całe spektrum tworzenia, zarządzania i kultywowania relacji pracodawca-pracownik.
 
W przypadku większości organizacji, agencji i przedsiębiorstw odpowiedzialny za nie jest dział kadr:
 
 1. Zarządzanie rekrutacją, selekcją i awansem zawodowym
 2. Rozwijanie i nadzorowanie świadczeń pracowniczych i programów wellness.
 3. Opracowywanie, promowanie i egzekwowanie polityki kadrowej
 4. Promowanie rozwoju kariery zawodowej pracowników i szkoleń zawodowych
 5. Udostępnianie programów orientacyjnych dla nowych pracowników
 6. Udzielanie wskazówek dotyczących działań dyscyplinarnych.
 7. Służy jako podstawowy kontakt w przypadku urazów w miejscu pracy lub wypadków przy pracy.

Chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Rozwiązywanie bieżących problemów pracowników: W odróżnieniu od kierowników firm, którzy nadzorują codzienną pracę pracowników, działy HR zajmują się sprawami pracowników, takimi jak świadczenia, płace, inwestycje pracowników, plany emerytalne i szkolenia. Ich praca może również obejmować rozwiązywanie konfliktów między pracownikami lub między pracownikami a ich kierownictwem.
 • Pozyskiwanie nowych pracowników: Zespół zarządzania zasobami ludzkimi rekrutuje potencjalnych pracowników, nadzoruje proces zatrudniania (prześwietlanie, testowanie leków itp.) i zapewnia nową orientację pracowników.
 • Zarządzanie procesem separacji pracowników: Zespół zarządzający zasobami ludzkimi musi wykonać określony zestaw zadań, jeśli pracownik odchodzi z pracy, zostaje zwolniony lub zwolniony. W celu zapewnienia, że proces ten został zakończony zgodnie z prawem, konieczne jest zakończenie prac papierkowych. Odprawa może być oferowana lub negocjowana, świadczenia muszą być rozliczone, a dostęp do zasobów firmy musi być odcięty poprzez zbieranie kluczy, identyfikatorów, komputerów lub poufnych materiałów od pracownika.
 • Poprawa morale: Efektywne zespoły HR zachęcają pracowników firmy do dołożenia wszelkich starań, co przyczynia się do ogólnego sukcesu firmy. Ich praca często wiąże się z nagradzaniem pracowników za dobre wyniki i tworzenie pozytywnego środowiska pracy.

 

HR

 

Zmieniający się kształt zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje zarówno strategiczne, jak i kompleksowe podejście do zarządzania ludźmi, a także kulturę organizacyjną i środowisko pracy.
 
Rolą specjalistów ds. zasobów ludzkich jest zapewnienie, że najważniejszy majątek firmy - jej kapitał ludzki - jest pielęgnowany i wspierany poprzez tworzenie i zarządzanie programami, politykami i procedurami oraz poprzez promowanie pozytywnego środowiska pracy poprzez efektywne relacje pracownik-pracodawca.
 
Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi polega na tym, że pracownicy, którzy podlegają efektywnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi, są w stanie bardziej efektywnie i produktywnie przyczyniać się do ogólnego kierunku rozwoju firmy, zapewniając tym samym realizację celów i zadań firmy.
 
Dzisiejszy zespół ds. zarządzania zasobami ludzkimi jest odpowiedzialny za znacznie więcej niż tradycyjne zadania kadrowe czy administracyjne. Zamiast tego, członkowie zespołu zarządzania zasobami ludzkimi są bardziej skoncentrowani na dodawaniu wartości do strategicznego wykorzystania pracowników i zapewnieniu, że programy pracownicze wpływają na biznes w pozytywny i wymierny sposób.
 
W artykule Forbesa z sierpnia 2014 r. zbadano zmieniający się cel dzisiejszych zespołów zarządzania zasobami ludzkimi. Mówiąc dokładniej, w artykule stwierdzono, że zespoły HR skupione na rzeczach, które nie wnoszą prawdziwej wartości dodanej do organizacji, są często uważane za reaktywne, nietwórcze i pozbawione podstawowego zrozumienia biznesowego. Z drugiej strony, specjaliści HR, którzy chcą być uznani za prawdziwych partnerów biznesowych, muszą postrzegać siebie jako ludzi biznesu, którzy specjalizują się w HR, a nie jako ludzi HR, którzy doradzają biznesowi.
 
Dzisiejsi menedżerowie ds. zasobów ludzkich/partnerzy biznesowi muszą rozumieć funkcjonowanie biznesu i być w stanie wygodnie posługiwać się językiem liderów biznesowych, aby mieć mierzalny i sprawdzony wpływ na cele biznesowe.
 
 
Hr w firmie

 

Program dzisiejszego zespołu ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Dzisiejszy zespół zarządzania zasobami ludzkimi musi skoncentrować swoje wysiłki na pięciu, krytycznych obszarach, zgodnie z artykułem Forbesa:
 
 • Zdefiniowanie i dostosowanie celu organizacyjnego: Pracownicy firmy muszą być w stanie jasno określić, dlaczego firma istnieje, aby osiągnąć celową, zrównoważoną i wydajną organizację. Pracownicy muszą również rozumieć, w jaki sposób ich wysiłki łączą lub dostosowują się do celów organizacji.
 • Rekrutacja najlepszych talentów poprzez stworzenie, marketing i sprzedaż Employee Value Proposition (EVP): Fałszywy marketing i błędne wyobrażenia na temat organizacji to tylko niektóre z głównych powodów niepowodzenia relacji pracodawca-pracownik. Dlatego też firmy muszą tworzyć, wprowadzać na rynek i sprzedawać EVP, który jest prawdziwy i dokładny, aby nie wprowadzać w błąd potencjalnych pracowników.
 • Skoncentrowanie się na mocnych stronach pracowników: firmy muszą dołożyć wszelkich starań, aby zrozumieć, co kandydaci i pracownicy robią najlepiej i wcielać ich w role, w których mogą wykorzystać swoje mocne strony w jak największym stopniu.
 • Utwórz wyrównanie organizacyjne: Osiągnięcia muszą być zgodne z celami organizacji, tak aby zbudować udaną i zrównoważoną organizację.
 • Dokładnie zmierzyć te same rzeczy: Wszystkie wewnętrzne działy i pracownicy muszą mierzyć te same rzeczy, aby osiągnąć ostateczny wynik organizacyjny i zapewnić, że każdy dokładnie wie, gdzie znajduje się organizacja w każdej chwili.