17 maja 2022
Blog 24 października 2016

Skuteczne motywowanie pracowników

Systemy motywacyjne są stosowane przede wszystkim w odniesieniu do pracowników. Ich zadaniem jest zwiększenie ich wydajności pracy, a także wywołanie poczucia jedności, przynależności do firmy oraz pełnego poświęcenia w pracy, co ma przełożyć się na czynny udział w sukcesach firmy. Jednym z ważniejszych zadań każdego pracodawcy jest motywowanie pracowników.

Dlaczego?

Im bardziej pracownicy są zmotywowani do pracy, tym bardziej efektywnie wykonują powierzane im zadania. Jednocześnie praca daje im ogromne zadowolenie i naprawdę wysoką satysfakcję. Dla pracodawcy zwiększa natomiast szanse na osiągnięcie sukcesu.

Jak skutecznie zmotywować pracowników do pracy?

Czy tak naprawdę jest motywacja do pracy?

Odpowiedzi na te pytania próbowało udzielić już wielu naukowców, menedżerów oraz biznesmenów. Warto poznać bliżej najważniejsze teorie oraz narzędzia motywacji. Dzięki temu będzie wiadomo w jaki sposób poprawić pracę w swojej firmie.

Motywacja w biznesie

Motywacja to zespół działań, których celem jest wywołanie pozytywnej energii w zachowaniu człowieka. Następnie ta energia ukierunkowywana jest na osiągnięcie wytyczonego, nierzadko naprawdę bardzo trudnego celu. Sama motywacja składa się z odpowiednich motywów. Zadaniem tych motywów jest pobudzić pracownika do tego, aby zdecydował się podjąć określone działanie. Systemy motywacyjne stosowane są przede wszystkim w stosunku do pracowników po to, aby podnieść ich wydajność, a także wzbudzić poczucie jedności, przynależności do przedsiębiorstwa oraz maksymalnego poświęcania się w pracy. Tym samym systemy motywacyjne wzbudzają czynny udział w sukcesach firmy.

Satysfkacja z zawodu

Poziomy motywacji

Podstawowym jest automotywacja. Pojawia się ona wówczas, gdy pracownik motywuje się do lepszej i bardziej wydajnej pracy sam. Drugi poziom to współmotywacja. Pojawia się w zespole pracowników. W tym wypadku pracownicy motywują się wzajemnie. Trzeci poziom to motywacja zewnętrzna. W tym wypadku pracownicy motywowani są przez działania o charakterze odgórnym, które podejmowane są przez bezpośrednich przełożonych.

Najbardziej trwała jest automotywacja. Pracownik, który motywuje się do pracy sam jest o wiele bardziej wydajny. Jednocześnie koncentruje się na ociągnięciu celu, który sobie wyznaczył. Za najlepszą spośród motywacji wewnętrznych uważa się samorealizację. Pojawia się ona wówczas, gdy pracownik może realizować, a także robić to, co naprawdę go interesuje.